Skip to content

(Possible)Life

From the series: “16 square meters”
2016
Photography: Victor Velculescu, Claudiu Iozon
Documentation / film: Victor Velculescu

An amalgam of worn clothes from which water flows continuously.
Search (in the Capital), move(forced), isolation (at sight), socialization(limp), hiding (from the world), running(concealed), agitation(mute), household(failed), intimacy(squalid), love(matted), childhood(schizoid), cleansing(expiatory), purity (negotiated), memory (guilty) …

Technical description:
Installation
Work materials: tray made of galvanized plate(sheet), welded pipe support / square profile, textiles, neon tubes, electric cables, water dispersion system
Dimensions: 165cm x 180cm x 65 cm

Viaţă(posibilă)
Din seria: “16 metri pătraţi”
2016
Foto: Victor Velculescu , Claudiu Iozon
Documentare/ film: Victor Velculescu

Un amalgam de haine purtate din care se scurge încontinuu apa.
Căutare (capitală), mutare (forţată), izolare (la vedere), socializare (şchioapă), ascundere (de lume), fugă (tăinuită), agitaţie (surdă), gospodărie (eşuată), intimitate (sordidă), iubire (mătuită), copilărie (schizoidă), curăţare (expiatorie), puritate (negociată), amintire (vinovată) …

Tehnică:
Instalaţie
Descriere tehnică:
Materiale: tavă confecţionată din tablă zincată, suporţi de susţinere din ţeavă sudată / profil pătrat, textile, tuburi de neon, cabluri electrice, sistem de dispersie a apei

Dimensiuni: 165cm x 180cm x 65 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published.