Skip to content

Guerilla Family

Mixed media installation
2015

I do not think there is an artist-life freeof hidden dramas in acrowded loneliness of the workshop.
And this bed of my restlessness, travelled and interpreted, is the “banner” of my family’scountless experiences. I wistfully and gently relive / recompose thenecklace of the tough moments I have spent here and think, from the distance of time, of the many other destinies whose voice I feel I turn into.

Technical description:
Construction / assemblage (wood, textile, mechanical embroidery)
Variable dimensions
Photography: Corneliu David , Alexandra Pașca, Dorina Horătău

GUERILLA FAMILY

Instalație mixt media
2015

Nu cred să existe viață de artist fără drame ascunse în singurătatea plină a atelierului.
Iar patul acesta al neodihnei mele, călătorit și interpretat, este “stindardul” celor fără de număr trăiri ale (familiei) mele. Cu blândă nostalgie retrăiesc / recompun colierul de clipe tari petrecute aici și mă gândesc, de la depărtarea dată de scurgerea timpului, la numeroasele alte destine a căror voce mă simt, mă fac.

Descriere tehnică:
Construcție / asamblaj (lemn, material textil, broderie mecanică)
Dimensiuni variabile
Foto: Corneliu David , Alexandra Pașca, Dorina Horătău

Leave a Reply

Your email address will not be published.