Skip to content

Sequences

Excerpt from the “16 square meters” series
Multimedia installation
2017
Video/film documentation: Victor Velculescu, Rareş Dima

“Sequences” is a continuation of the latest projects from the series “16 square meters” in which Dorina Horătău takes forward researches related to an n-dimensional representation of some personal states and to the questioning of themes such as schizoidia, memory, trauma.
Hence, the space of about 13 square meters in Black Cube becomes an environment/a background, a microcosm meant to reproduce her inner world and to rebuild circumstances and situations experienced in 2001-2008. They are now exhibited and confessed in an open, common environment.
The author slides from private to public, trying an exercise of personal redefinition in relationship with art, with the world known and close to her, an exercise of retrieving emotions and events experienced at their culminating point back then, now reviewed and interpreted “from far away”.

Secvenţe

Din seria “16 metri pătraţi”
Instalaţie multimedia
2017
Documentare video/ film: Victor Velculescu, Rareş Dima

“Secvențe” este o continuare a ultimelor proiecte din seria “16 metri pătraţi” în care Dorina Horătău duce mai departe cercetările legate de reprezentarea n-dimensională a unor stări personale şi de interogarea unor teme precum: schizoidia, memoria, trauma.
Prin urmare, spațiul de aproximativ 13 metri pătraţi din Black Cube devine un climat, un microcosm destinat redării lumii interioare şi de reconstruire a unor împrejurări şi situații trăite în perioada anilor 2001-2008. Acestea sunt expuse şi mărturisite acum într-un mediu deschis, comun.
Autoarea glisează din privat în public, încearcă un exercițiu de redefinire personală în relație cu arta, cu lumea cunoscută/apropiată, de recuperare a unor stări emoționale şi a unor evenimente trăite atunci la paroxism, acum revăzute şi interpretate “de la distanță” .

Leave a Reply

Your email address will not be published.