Skip to content

Introduction

As a matter of fact, I try almost in my every work to build a personal speech expressively and aesthetically organized around objects handmade using fiber – installation, space object/ ambient, “entity or textile presence”.
I use classic working materials (conventional, in the terminology art discourse) and also less conventional materials, as the ones that make us (re)discover them.

Incerc, practic în fiecare lucrare, să construiesc un discurs personal organizat estetic şi expresiv în jurul obiectelor realizate manual cu ajutorul fibrei – instalaţie, obiect spaţial/ ambiental, “entitate sau prezenţă textilă”.
Mă folosesc de materialele de lucru clasice (convenţionale, în terminologia discursului de artă) şi mai puţin convenţionale, acelea care te obligă sa le (re)descoperi.