Skip to content

Second Hand Couture

Assemblage
2014
Photography: Corneliu David, Claudiu Iozon

Does art owe anything to a vogue of consumption?
The current image, that of the appealing cat of a star (including, of course, a visual one) for which the star runs on tiptoes mimicking genuineness, can seduce us to the point that we accept to forget that, reverentially, the(spiritual, intellectual, human).
Model is detached from time, trade, contingency …
But there is also an abdication pay, a sad resignation that the city, along with the one who lives it, pays to the world’s aura of visibility. We are almost afraid to remind ourselves that art relates only by hazard to the vehicle it uses: a mixture of chance and work, it “appears”, “is born” to serve as a “launching ramp” to a touch of the world beyond us and beyond present.
Something like a challenge to see beyond the habit of looking, a knot that anchors us to heaven.

Technical description:
Assemblage
Dimensions : 65cm x 85 cm x 20 cm

Second Hand Couture

Asamblaj
2014
Foto: Corneliu David, Claudiu Iozon

Este arta datoare unei mode a consumului ?
Imaginea actuală, felina nurlie unui a star-sistem (vizual,inclusiv) pentru care aleargă pe vârfuri mimând naturaleţea, ne poate seduce până acolo unde acceptăm să uităm că, referenţial, Modelul(spiritual, intelectual, uman) e desprins de timp, negoţ, contingenţă…
Dar există şi o plată a abdicării, a resemnării triste pe care oraşul, dimpreună cu cel care îl locuieşte o plătesc aurei mondene a vizibilităţii. Aproape că ne temem să ne mai amintim că arta nu ţine decât prin hazard de vehiculul de care se foloseşte: mix de întâmplare şi de lucrare, el „apare”, „se naşte” spre a spre a sluji de „rampă de lansare” unei atingeri a lumii de dincolo de noi şi de azi.
O provocare de a vedea mai departe de obişnuinţa privirii, un nod care ne ancorează de cer.

Descriere tehnica :
Asamblaj
Dimensiuni : 65cm x 85 cmx 20 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published.