Skip to content

Out of

Textile miniature
2020
Materials & technique: hot iron printing
Dimensions: 12.5cm x 12.5cm x 8cm
Photo: Corneliu David

The proposal is based on the experiences lived during the Covid’19 pandemic.
Beyond the side of conceptual elaboration, searches in different mediums related to textile art emphasize solutions and formulas of visual expression that include the association of fragile materials with coarse materials or the brutal intervention, by burning, with red iron on textile support.

Out of

Descriere tehnică: miniatură textilă
2020
Materiale & tehnică de lucru: imprimare cu fier înroșit
Dimensiuni: 12.5cm x 12.5cm x 8cm
Foto: Corneliu David

Propunerea se bazează pe experiențele trăite în perioada pandemiei Covid’19.
Dincolo de latura elaborării conceptuale, căutările în diferite medii conexe artei textile pun accentul pe soluții și formule de expresie vizuală care includ asocierea materialelor fragile cu materialele grosiere sau intervenția brutală, prin ardere, cu fierul roșu asupra unui suport textil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.