Skip to content

Nothingness

From the series: “16 square meters”
2018-2019
Mixed media installation
Photography: Corneliu David

The current human condition is questioned in relation to the environment in which somebody lives. The aesthetic approach follows the memory, the personal path and the “replication” of some experienced spaces or situations. Most of these ruins are interpreting traces [traces of interpretation] of everyday life suggesting a precarious balance between the necessity and the minimum of a social, intimate, personal and artistic life virtually impossible to tear to pieces.

Artistic concept:
An artist-woman in Romania: an individual subjected to a regime that deviates from the usual norms.
The calm and the mirroring water discover the existence of nonexistence.
During 2001-2008 the author (university professor, wife, mother of three children) is forced by circumstances and lives together with the family in the 16 square meters of her workshop.
The discourse of the paper/artwork is based on the description of contradictory states and the search for preserving the balance of a man in front of a daily bombardment of responsibilities (social, professional, relational, domestic). The discourse of the paper is based on the description of someone’s contradictory states and the attempt to preserve balance in front of a daily bombardment of responsibilities (social, professional, relational, domestic).
The condition and the status of the woman in current society, most often forced to assume multiple responsibilities at the same time, is questioned.
Such cases are not exceptions, but commonly encountered situations.

Spatial Structure / Technical Data:
Rectangular bathtub made of galvanized sheet, water (about 70-80 l), and personal clothes from 2001-2008.
The word “Nothingness” is floating on the calm, quiet surface of the water mirror.
Site dimensions: 165 cm x 65 cm x 12 cm

Nothingness

Din seria: “16 metri pătraţi”
2018-2019
Instalaţie mixt media
Foto: Corneliu David

Concept artistic:
Femeie- artist în România: individ supus unui regim care se abate de la normele obișnuite.
Calmul şi oglinda apei descoperă existenta nonexistenţei.
În perioada 2001-2008 autoarea (cadru didactic universitar, soţie, mamă a trei copii), este forţată de împrejurări şi locuieşte împreună cu membrii familiei în cei 16 metri pătraţi ai atelierului de creaţie. Discursul lucrării are la bază descrierea stărilor contradictorii şi căutarea păstrării echilibrului unui om aflat în faţa unui bombardament cotidian de obligaţii şi obligaţii(sociale, profesionale, relaţionale, casnice).
Este problematizată condiţia şi statutul femeii din societatea actuală care, de cele mai multe ori, este nevoită să îşi asume multiple responsabilităţi în acelaşi timp.
Aceste cazuri nu sunt excepţii, ci situaţii frecvent întâlnite.

Alcătuire spaţială/ Date tehnice:
Vană dreptunghiulară confecţionată din tablă zincată, apă (cca 70- 80 l), haine personale din perioada 2001- 2008, autocolant verde neon(tăiere cutter plotter). Pe suprafaţa calmă, liniştită, a oglinzii de apă pluteşte cuvantul “Nothingness”.
Dimensiuni amplasament: 165 cm x 65 cm x 12 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published.