Skip to content

Here / beyond

Public space intervention/ outdoor installation
2012

The aerated and loose structure of the red network accounts for the notion of a soft wall, a thin barrier, a possible individual truth, an individual design of reality that each of us perceives on a daily basis. The spreadout paths may be perceived, especialy in this urban space, as a sign of a short break we allow ourselves in the daily hustle and bustle, whwn, just for a moment, we recall the map of reached destinations and of those, which are about to become personal history; they may appear as an aggressive visual signal, a thin barrier which hides/ reveals the daily reality. This is an individual sign, belonging to a person caught between two realities: tehe excitement of tehe city and the calmness of nature, the architectural geometry of the utilitarian, consumerist space and the environmental order of withdrawal, summoned by a public garden. The maze created by the continuous strand of textile material, going up and down, suddenly stopping or unexpectedly changing direction, moulds the urban reality and evokes, from a formally aesthetic perspective, Duchamp’ s Mile of String (perceived as a screen, blocking the sight and the space). Its own vocation, however, is to become an insulation screen, an open-space portico, a place to find and experience intimacy, while being part of a community.

Dincoace / dincolo

Intervenţie/ instalaţie temporară în spaţiu public
2012

Felul aerat, necompact al reţelei roşii subliniază caracterul de zid soft, de barieră moale, de adevăr posibil al fiecărui ins, construcţia proprie a realităţii pe care fiecare dintre noi o parcurge în fiecare zi. Traseele desfăşurate pot fi, dată fiind situarea lor în acest prag urban, semnul scurtei relaxări pe care ne-o permitem în agitaţia cotidiană, atunci când, preţ de o clipă, ne revedem mental harta destinaţiilor care au fost atinse şi a celor care urmează să devină istorie proprie.
Un semnal vizual agresiv, o barieră moale, care ascunde/dezvăluie într-un mod participativ realitatea cotidiană.
Marca individuală, personală a omului prins între cele două realităţi: zgomotul oraşului şi calmul naturii, între geometria arhitecturată a spaţiului utilitar, de consum şi ordinea peisageră, de retragere şi repliere pe care o oferă grădina publică.
Zig zagul-câmp spaţial creat de fâşia continuă de material textil care urcă sau coboară, se opreşte brusc sau o ia într-o direcţie neaşteptată, modelează realitatea citadină şi o comentează/evocă, dintr-un punct de vedere estetic-formal, camera iradiată cu fire a lui Duchamp (un fel de peliculă care bloca în acelaşi timp şi ochiul, şi spaţiul), dar a cărei vocaţie este să devină ecran izolator, portic liber lângă care cineva poate experimenta intimitatea, fie ea şi în sens comunitar.

Detalii tehnice:
Dimensiuni: ansamblu spaţial – construcţie textilă temporară desfăşurata pe o lungime de 20 m.
Materiale de lucru: material textil peliculizat, subţire(fâşie continuă cu o laţime de aprox.50 cm),
sistem de prindere cu cabluri tensionate, ancorate de un ansamblu de constuctii metalice independente(cu talpa), prinse de trotuar cu suruburi sau greutati.

Leave a Reply

Your email address will not be published.